ساک دستی کاغذی

سفارش و قیمت ساک دستی کاغذی کد 22

پیشنهاد شرکت نوین پک برای این سایز قالب ها در خصوص تبلیغات صنف هایی مثل کتاب فروشی ها، فروشگاه های زنجیره ای ، آجیل فروشی ، تزئیناتی ها و … می باشد که موثرترین و کم هزینه ترین راه تبلیغات برای این صنف از شغل ها می باشد. می دانیم که تبلیغات در فروش و در آمد زایی بسیار موثرند پس بهترین نوع تبلیغات را انتخاب کنید .

مشاهده اندازه ساک دستی کاغذی کد 22