ساک دستی کاغذی

خرید ساک دستی تبلیغاتی با کد 09

یکی از ابزارهای تبلیغاتی شرکتها ، ساک دستی کاغذی میباشد. خرید ساک دستی کاغذی علاوه بر زیبایی و مشتری مداری در حرفه شما، یک راه موثر در تبلیغات به شمار میرود. با در نظر گرفتن ابعاد این ساک دستی ، بررسی نوع تبلیغات شما ، میتوانید این ساک دستی کاغذی را انتخاب نمایید.

بررسی ابعاد ساک دستی با قالب 09

چاپ ساک دستی با قالب 09 یکی از متناسب ترین ساک دستی تبلیغاتی به حساب می آید. چرا که این قالب ساک دستی با ارتفاع 26.5 سانتی متر و عرض 39 ، یک ساک دستی استاندارد میباشد.