سربرگ چیست؟

برای اینکه بتوان در شرکت و سازمان‌ها نامه‌های اداری را ایجاد نمود از برگه‌هایی با اندازه A4 به‌صورت عمودی استفاده می‌شود. این برگه‌ها سربرگ نام دارند و از موارد دیگر ست اداری می‌باشند. هر شرکت وسازمانی جهت انحام امور اداری به صورت رسمی نساز به سربرگها دارند ودر واقع جز مهمی از اساس کار شرکتها محسوب میشود.

سربرگ نیاز مهم هر سازمان است ،سربرگ ها برگه A4 دارای لوگو و آدرس هستند.

sarbarg

طراحی سربرگ ها شامل چه مواردی است؟
طراحی سربرگ معمولاً از عناوین مهمی همچون عنوان، پیوست، آدرس دفتر و سایت اینترنتی، ایمیل و همچنین لوگو استفاده می‌شود و در برخی موارد عناصری دیگری نیز در این دسته از برگه‌های اداری به‌کاربرده می‌شوند. در طراحی سربرگ می‌بایست به قرار گرفتن عنوان, لوگو و همچنین آدرس و نشانی توجه خاصی نمود.

طراحی و چاپ سربرگ ها
طراحی و رعایت نکات دستوری در یک سربرگ بسیار مهم تلقی میشود. یکی از موارد مهم فونت نوشتاری و اندازه آن در سربرگ‌ها است. رعایت تمامی موارد گفته‌ شده برای عدم آسیب به سربرگ می‌باشد و بدین منظور برای هریک از موارد جایگاه و شرایط خاصی مدنظر قرارگرفته می‌شود. به‌عنوان‌ مثال لوگو در برخی از موارد در قسمت بالا و در گوشه چپ با اندازه‌های مشخص حک می‌شود تا دیگر موارد در سمت راست قرار گیرند. نکته مهم در رابطه با رنگ‌های به‌کاررفته متون در سربرگ می‌باشد که در بسیاری از موارد کاملاً بی‌رنگ هستند تا در زمان چاپ کیفیت مناسبی حاصل شود.