کاتالوگ مدل چسب گرم

منظور از چسب گرم نوعی دیگر از صحافی کاتالوگ است که در داخل دستگاه، چسب حرارتی به عطف صفحات تزریق شده و صفحات و همین طور جلد به هم میچسبند. کاتالوگ های چسب گرم برای انواع کاتالوگها مناسب میباشند که امروزه طرفداران بسیار به خود جذب کرده است.

کاتالوگ با صحافی چسب گرم ، مقاوم و پرکاربرد برای کاتالوگها
ویژگی چسب گرم برای کاتالوگها

کاتالوگهایی که با چسب گرم صحافی میشوند بسیار پرطرفدار هستند چرا که چسب گرم چسبی است که بر اثر حرارت ذوب شده و پس از خشک شدن استحکام بالایی پیدا میکند و به دلیل خشک شدن سریع آن بسیار معمول است .

چاپ کاتالوگهای چسب گرم با نوین پک

نوین پک ، به عنوان یکی از بزرگترین طراحان در ایران ، آماده ارائه کلیه خدمات طراحی و چاپ کاتالوگ ها با انواع صحافی ، میباشد. یکی از سریعترین روشهای آماده شدن کاتالوگ با ساتفاده از صحافی چسب گرم میباشد ، که شرکت نوین پک ، در کمترین زمان ممکن چاپ و ارائه کاتالوگها را به مشتریان ارائه مینماید.