کاتالوگ با مفتول ساده

مفتول ساده نوعی از صحافی کاتالوگ است، همانطور که میدانید کاتالوگ ، مجموعه ای از اطلاعات مفید و مناسب برای محصول شما میباشد، که جهت معرفی کالا و بالا رفتن اطلاعات مشتریان ، ارائه میشود. کاتالوگ نوع مفتول ساده ، نوعی دیگر از صحافی کاتالوگ هاست. در این نوع صحافی، صفحات تا زده میشوند و عطف با مفتول سیمی به .سمت داخل مستحکم میشوند

چاپ انواع کاتالوگ با صحافی مفتول ساده ، مقاوم و با دوام میباشد

مزیت مفتول ساده برای کاتالوگ ها

کاتالوگ هایی که با مفتول ساده ، صحافی شوند ، از مقاومت و استحکام بسیار بالایی برخوردارند ، بنابراین اگر به دنبال دوام بالای کاتالوگ خود هستید ، میتوانید صحافی کاتالگ را مفتول ساده انتخاب نمایید.